AİLE EĞİTİMİKaç yaşında olursa olsun bir bireyin eğitiminde anne-babanın, çocukla yakından ilgilenen kişilerin ve öğretmenlerin eşgüdümlü çalışması önemlidir. Farklı özelliklere sahip çocuklar söz konusu olduğunda ise ev-okul paralelliğinin sağlanabilmesi, çeşitli becerilerin daha hızlı biçimde öğretilebilmesi ve öğretilen becerilerin farklı kişi/durum/ortamlara genelleştirilebilmesi açısından anne-baba ve öğretmenin işbirliği içinde çalışmalarının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Kurumumuzda aile eğitimi gönüllü olma esasına bırakılmayıp zorunlu olarak tüm ailelere verilmektedir. Çocuğun tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen teorik bilgi aktarımı, yazılı materyaller ile desteklenmektedir. Teorik bilgi aktarımı, eğitimcinin gerekli gördüğü ve çocuğun kişilik özelliklerine, düzeyine, gereksinimlerine, yaşına uygun olan bilgiler ile başlayan ve anne-babanın merak ettiği tüm soruları yanıtlamaya kadar uzanan oldukça geniş sınırlara sahiptir. Bunun yanı sıra monitör gözlemleri yaptırılarak anne-babaların, sınıfta çocuklarının öğretmeniyle/arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurduğu, neler yaptığı, nasıl çalıştığı konusunda fikir edinmeleri sağlanır.

Sınıf içi gözlemler aile eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Anne-babalar çocuk ile aynı ortamda bulunarak öncelikle pasif gözlem yaparlar. Pasif gözlemin amacı, çocuğun davranışlarını izlemenin yanı sıra öğretmenin uyarılarını, davranışlarını, kullandığı eğitim teknikleri, yardım ve ödülleri, çocuk ile nasıl iletişim kurduğunu, bu iletişim sırasında ses tonunu ve mimiklerini nasıl kullandığını, sınırlarını nasıl belirlediğini vb. gibi özelliklerini izletmektir. Aktif gözlem süresi ise bir-iki seans sonra başlar. Aktif gözlemin amacı, ailenin gözleme devam ederken bir yandan da yapılan plan doğrultusunda kendi çocuğu ile çalışmaya başlamasını sağlamaktır. Bu süreç anne-babanın çocuğu ile doğru yöntemler kullanarak ve programın tüm gereklerini yerine getirecek biçimde çalışma becerisini kazanıncaya kadar devam eder.

Aile eğitimi, çocuğun kurum ile ilişkisi devam ettiği sürece sürer. Teorik bilgi aktarımı+monitör gözlemi+pasif gözlem+aktif gözlem+uygulama aşamalarını içeren temel aile eğitiminin bitiminde aileye ilk yazılı bireysel eğitim raporu verilir. Bu rapor izleyen her 3-4 ayda bir yenilenir, aile ile yüz yüze yapılan toplantılarda anlatılır ve bir kopyası verilir. Aile eğitimi, çocuğun programında ilerlemeler olduğunda yeni aşamaları ve başlatılan yeni programları aileye öğretilmesi, ailenin istediği her zaman yaptırılan sınıf içi gözlemler ve düzenli aylık monitör gözlemlerinin yanısıra değişen durum ve gereksinimlere bağlı olarak yapılan bilgi aktarımları ile devam eder.

Grup eğitimlerinde ise aile eğitimi grupça yapılan monitör gözlemleri, 6 ayda bir yapılan grup toplantıları ve çocuğun/ailenin gereksinimleri doğrultusunda yapılan bireysel görüşmeler ile sürdürülür. Arzu eden aileler zaman zaman grubun aktif bir üyesi olacak şekilde çocuklarının grup eğitimine katılarak gelişimlerini daha yakından takip edebilirler. Bu sürecin her aşamasında program sorumlusu ailelere açıklamalar yaparak programı ve amaçlarını anlatır. Gözlem sırasında veliler ile sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerinin yüz yüze konuşabilmesi, velilerin sorularının cevaplanabilmesi, öğretmenin istediği bilgileri aktarabilmesi için  zaman ayrılır. 


ayınetkinliği