ANKARA DIŞI EĞİTİM


Eğitim programlarımızı sadece Ankara’da yaşayan ailelerimiz için değil yurt içi ve yurt dışında yaşayan ve bize gereksinim duyan ailelerimiz için de uygulamaktayız. Ankara dışı eğitim programlarımızda amacımız, ailelerimizin kurumumuzdan sürekli eğitim almak konusundaki sınırlı koşullarını göz önünde bulundurarak en uygun süre ve sıklıkta eğitim programları hazırlamak ve öğretmektir.

Ankara dışında yaşayan ailelerimize verilen bu hizmette, çocuklarımızın ayrıntılı değerlendirmeleri yapılarak hazırlanan eğitim programlarının aileler tarafından uygulanması temeldir. Ailelerden ilk gelişlerinde iki hafta (mümkün değilse en az bir hafta) Ankara'da kalmaları istenmektedir. İlk geliş süresi çocuğun gelişim düzeyinin  değerlendirilmesi, eğitim hedeflerinin belirlenmesi,çalışılması ve aileye temel eğitimin verilmesi açısından son derece önemlidir. Bu sürede çocuk ve aile yoğun bir eğitime katılmaktadır.  Genellikle en az iki aylık periyotlarla gelinmesi önerilen bu programda ailenin gereksinimine göre gelme ve/veya kalma süreleri daha kısa ya da uzun olabilmektedir.

Eğitim programı; çocuğun gereksinimlerine göre bireysel-grup eğitimi, özel eğitim, duyu eğitimi, konuşma terapisi ile bisiklet kullanma, paten kayma,masa tenisi,top oyunları vb. etkinlikleri içeren spor eğitimi ve el-işi dersi şeklinde çeşitlendirilebilmektedir. Bu çalışma sürecinde aile, çocuğun tanısı, gelişim özellikleri, eğitim teknikleri, davranış değiştirme yöntemleri ve ortamın hazırlanması konularında bilgilendirilmektedir. ile, çocuğun çalışmalarını monitörden izlemekte daha sonra öğretmenin ve eğitim programı sorumlusunun gözetiminde çocuğuyla çalışarak öğrendikleri bilgileri uygulamaktadır. Eğitim sürecinin sonunda, eğitim programı yazılı olarak aileye verilmekte, kendi şehirlerine döndüklerinde uygulamaları istenmektedir. Aile ile bu dönemde, sürekli bağlantı içinde olunarak programın uygulanması sırasında yaşananlar değerlendirilmekte, yeni öneriler verilmekte ve genellikle iki aylık süreler içinde çocuk ve aile ile yüz yüze görüşülerek programın tekrar değerlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Aile ve çocuğun Ankara'ya her gelişlerinde gelişimsel değerlendirmeler tekrarlanmakta, programlar yenilenmekte, ailelerin bu programları çalışması sağlanmaktadır.

ayınetkinliği