BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ (15 Yaş ve Üzeri)
Öğrencilerimizin gündelik yaşantılarını en az yardımla sürdürmelerini sağlamaya yönelik becerileri içeren “Bağımsız Yaşam Becerileri Eğitim Uygulamamız” 15 yaş ve üzerindeki çocuklarımız için 1988 yılından itibaren etkili bir şekilde sürdürülmektedir.

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak oluşturduğumuz gruplarımızda eğitim programlarımız psikolojik danışman, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, el sanatları öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni ile usta öğreticiler tarafından yürütülmektedir. Programlarımız gereği bazı uygulamalarımız birebir öğrenci-öğretmen etkileşimi ile yapılırken (akademik beceriler, ev işi becerileri, mutfak becerileri, kişisel bakım, vb), bazı uygulamalarımız 2-3 kişilik küçük gruplarla (boş zamanı değerlendirme, alışveriş, el işi çalışmaları, vb), bazı uygulamalarımız ise 8-9 kişilik büyük gruplarla (kavram çalışmaları, sosyal yaşam kuralları, dans ve halk oyunu çalışmaları, sportif çalışmalar, geziler, vb.) yapılmaktadır. Bağımsız yaşam becerileri öğretimimiz süresince kesintisiz olarak bireyler arası sosyal iletişim ve etkileşim çalışmalarının öğretilmesi ve desteklenmesi esastır. Bağımsız Yaşam Becerisi uygulamalarımızdan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Akademik Beceriler


• Okuma
• Yazma
• Matematik

Bilgisayar Kullanımı Becerileri

Yaratıcı Drama

El İşi Becerileri

Sosyal Yaşam Kuralları

• İleyişim Becerileri
• Sağlık ve Hijyen Becerileri
• Trafik Becerileri
• Para Kullanımı ve Alış - Veriş Becerileri
• Telefon KOnuşma Becerileri
• Saat Kullanımı  ve Zaman Yönetimi Becerileri
• Yardımlaşma Becerileri
• Boş Zamanı Değerlendirme Becerileri

Kişisel Bakım Becerileri

• Tuvalet Kullanımı
• El-Yüz-Diş Temizliği
• Banyo Yapma
• Vücut Temizliği ve Bakımı
• Menstürasyon Eğitimi
• Traş Olma

Ev İşi ve Mutfak Becerileri

• Ev Temizliği
• Elektrikli Ev Aletlerini Kullanma
• Yemek Yapma
• Giysi Bakımı

Dans ve Sportif Uygulamalar

• Klasik Danslar
• Halk Oyunları
• Çeşitli Spor Becerileri ( Jimnastik, Aerobik, Dart, Vdoleybol, Masa Tenisi vb. )
• Sportif Amaçlı Alan Kullanımı ( Yürüyüş Parkuru, Bowling, At Binme, Buz Pateni,    Yüzme, Aletli Spor Salonu vb. )


ayınetkinliği