BİLGİ VERİCİ DANIŞMA


Bilgi verici toplantılar kurumumuz açısından 2 farklı anlam ifade etmektedir.

Ailelerimiz için bilgi verici toplantılar ;

Ailelerimizin gereksinim duydukları konularda bilgi sahibi olmaları gerekli zaman ve durumlarda gerekli girişimlerde bulunabilmeleri, çocuklarının eğitimine katılabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve çevrelerindeki farklı kişilere yardımcı olabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle her eğitim öğretim yılında, değişik zamanlarda, değişik konularda bilgi verilen toplantılar düzenlenmektedir. Her toplantı konusu, o konunun uzmanı olan bir konuk konuşmacı tarafından sunulmaktadır.

Personelimiz için bilgi verici toplantılar ;

Öğrenme yaşam boyu sürer. Bu bakış açısından yola çıkarak tüm personelimizin özel eğitim konusundaki gelişimlerini desteklemek, karşılıklı bilgi paylaşımını sağlayarak kendimizi geliştirmek, yeni yöntem ve yaklaşımları incelemek, aynı dili konuşabilmek ve aynı biçimde davranabilmek kurumumuz için son derece önemlidir. Bu amaçla yapılan hizmet içi toplantılarımız her yıl düzenli olarak sonbahar-kış-ilkbahar ayları süresince devam eder.


ayınetkinliği