BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Her yaş grubundaki çocuklar karşılaştıkları her yeni materyale karşı büyük ilgi göstermekte ve deneme yanılma yolu ile deneyim kazanmaktan hoşlanmaktadır. Günümüz koşullarında bilgisayarlar, çocukların çoğu zaman bilgiye en kolay ulaşabildikleri, eğlenceli, farklı becerileri çok çeşitli yöntemlerle kazanabildikleri, çok sayıda alıştırma yapabildikleri ve sistemli geri bildirim aldıkları eğitim yollarından biridir. Bilgisayar programların özelliğinden kaynaklanan görsel ve işitsel unsurların çeşitliliği, dikkati yoğunlaştırma ve öğrenme konusunda oldukça etkilidir. Doğru ve bilinçli kullanılması halinde bilgisayarlar tüm çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır.

Benzer şekilde özel gereksinimli çocuklar da iyi planlanmış bir bilgisayar eğitiminden çeşitli yararlar sağlayabilirler.

Merkezimizde, hem bireysel eğitim hem de grup eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz kendi kişisel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda verilen bilgisayar destekli eğitim programlarından çeşitli yararlar sağlamaktadırlar. Bilgisayar eğitimi, genellikle matematik, okuma-yazma, konuşma gibi becerilerin öğretilmesinde, şekil, sayı ve zıt kavramlar gibi temel kavramların kazandırılmasında, kavramsal ilişkilerin kurulmasında, desteklenmesinde, genelleştirilmesinde ve pek çok oyun becerisinin kazandırılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

 


ayınetkinliği