ÇOCUKLARIN İNTERNETİ AŞIRI KULLANMA NEDENLERİ
ÇOCUKLARIN İNTERNETİ AŞIRI KULLANMA NEDENLERİ

ÇOCUKLARIN İNTERNETİ AŞIRI KULLANMA NEDENLERİ

Sosyal medya araçlarını ve interneti hangi koşulda ya da ortamda tanımış olurlarsa olsunlar özellikle okul çağı ve sonrasındaki çocukların onları aşırı kullanmalarında ve onlara bağımlılık geliştirmelerinde gözlenen bazı ortak nedenler vardır.

1-Bunları bir oyun ve eğlence aracı olarak düşündükleri,

2-Kendi ebeveynleri onlara zaman ayırmazken tanıdığı ya da tanımadığı kişilerin kendisiyle ilgilendiğini gördükleri,

3-Arkadaşlık ve konuşma gibi ihtiyaçlarını giderebildikleri,

4-Çok emek ve uğraşı vermeden bir gruba kolayca ait olabildikleri,

5-Gizemli olmanın heyecanını yaşayarak hayatlarına renk katabildikleri,

6-Günlük yaşamdakine benzer herhangi bir sorumluluk gerektirmedikleri,

7-Tanışma ve konuşmada yine günlük yaşamdaki gibi göz teması vb. sosyal davranışları kullanmalarını gerektirmedikleri,

8-Kendisini istediği gibi ifade edebilme ve olmak istediği kişi olabilme özgürlüğüne sahip olabildikleri,

9-Sorunlarından uzaklaşabildikleri ve sorumluluklarından kaçmalarını sağladıkları için bu araçları ve interneti kullanırlar ve onlara kolayca bağımlılık geliştirirler.

#uyumçocuk #internet #sosyalmedya #aşırıkullanım #bağımlılık #okulçağı #ebeveynilgisizliği #arkadaş #özgürlük #günlükyaşam #uyumdanışmanlık #uyumhizmet #uyumçayyolu

ayınetkinliği