Dr. Neslihan KULOĞLU TÜRKER

ÖZGEÇMİŞ

NESLİHAN KULOĞLU TÜRKER

Unvanı : Dr.

E-posta : neslihan@uyumegitim.com.tr

EĞİTİM DURUMU

2001- Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Anabilim Dalı (Doktora)
1992- Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans)
1987- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı (Lisans)
1983- Özel Adana Koleji

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Bilişsel ve Davranışsal Terapiler Derneği

Anakucağı Down Sendromlu Çocukları Koruma Derneği

İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği

Sualtı Araştırmaları Derneği

Autism Medical Enstitude

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Kuloğlu-Aksaz, N. (1990) Otistik Çocukların ve Öğretilebilir Zihinsel Özürlü Çocukların Anne-Babalarının Kaygı Düzeyleri. Psikoloji Dergisi, 7, 25, 14-20.

Sucuoğlu, B., Kuloğlu-Aksaz, N. (1992) Otistik Çocuklara Bağımsız Yaşam Becerilerinin Kazandırılması. Psikoloji Dergisi, 7, 27, 15-26.

Sucuoglu, B., Kuloglu-Aksaz, N. (1992) Davranış Problemlerinin Iletişim Becerileri Kazandırma Yolu ile Azaltılması Vak'a Sunusu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisi, 24, 1, 161- 168.

Kuloglu-Aksaz, N., Fırat, A. (1992) Ergenlik Çağındaki Özürlü Bireylere Menstürasyon Döneminde Gerekli Olan Temizlik Alışkanlıklarının Kazandırılması. Özel Eğitim Dergisi,1, 2, 37-41.

Kuloğlu, N. (1994) The Effects of Informational Counseling on the Stress Level of Autistic Children's Parents in Turkey. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 1, 109-110.

Fırat, A., Kuloğlu, N., (1995) Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Problemleri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 13, 19-22.

Sucuoğlu, B., Kuloğlu, N. (1996) Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 36, 44-60.

YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER

Sucuoğlu, B., Kuloğlu-Aksaz, N., Fırat, A. (1990) Otistik Çocuklara "Telefona Cevap Verme" Becerisinin Öğretilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1. Özel Eğitim Kongresi, cilt: 2 .(sözlü)

Kuloğlu-Aksaz, N., Akıncı, A. (1992) Otistik Çocuklara Alışveriş Yapma Becerisinin Kazandırılması. Hacettepe Üniversitesi, 1. Ulusal Özel eğitim Kongresi, Ya-Pa Yayınları, 234-238. (sözlü)

Kuloğlu, N., Pişkin, Ü. (1994) Özürlü Çocukların Eğitiminde Bilgisayarın Önemi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt: 1, 359-362. (sözlü)

Fırat, A., Kuloğlu, N. (1994) Ülkemizde Özürlü Çocuk Evlat Edinilmesine Karşı Eğilimler. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, cilt: 1. (sözlü)

YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER /SEMİNERLER

Kuloğlu-Aksaz, N. (1990) Otistik Çocukların Eğitiminde Aile Danışmanlığı ve Rehberliğinin Önemi. "Otizm" semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu Ankara.

Kuloğlu-Aksaz, N. (1993) Otizm ve Otistik Çocukların Özellikleri. "Otizm'i Tanıyalım" semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu, Adana.

Kuloğlu, N. (1999) Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Sosyal Yaşantıya Kaynaştırılması. "Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Kaynaştırılması" semineri, Özel Uyum Özel Eğitim Okulu ve Akbel Anaokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe.

Kuloğlu. N. (1999) Bilgi Verici Psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Çocukların Anne-Babalarının Yalnızlık Düzeylerine Etkisi. " 5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi " Ankara.

Kuloğlu. N. , (2001) Bilgi Verici psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Bebeği Olan Anne-Babaların Yalnızlık Düzeylerine Etkisi, Sözlü Sunu, Uluslararası Özel Eğitim Konferansı Antalya

Kuloğlu Türker,N., (2003) Anne - Babalar Engelli Çocuklarının Eğitiminde Nelere Dikkat Etmeliler? " Özel Eğitim Semineri " Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

Kuloglu Türker, N. (2005) Özel Egitim Uygulamalarinda Kurumsal Sorunlar "Özürlülere Is ve Meslek Edindirme Projesi Paneli" Kadin ve Gençlik Platformu Dernegi, Ankara.

Kuloğlu Türker, N. (2014) "0-6 Yaş Çocuklarının Ölüm Algısı ve Yas Tepkileri" (Sözlü sunu), Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi; Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri; İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Kuloğlu Türker, N. (2015) "Özel Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Mezunlarının Rolü", PDR Öğrenci Topluluğu Kariyer Günleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kuloğlu Türker, N. (2015) "Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Desteklerim?" Güven Hastanesi, Ankara.

Kuloğlu Türker, N. (2015) "Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Desteklerim?" Mini Sanat Çocuk Akademisi, Ankara

Kuloğlu Türker, N. (2016) "Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Desteklerim?" Çekirdek Yuva-Bilkent, Ankara

Kuloğlu Türker, N. (2016) "Çocuğumun Özgüvenini Nasıl Desteklerim?" Çekirdek Yuva, Birlik, Ankara

Akyunak, S., Kuloğlu Türker, N., Aydoğan, A., Tuş, Ş. (2016) “Asperger Tanılı İlköğretim Öğrencisinin Psikolojik Gelişim Grubuna Kaynaştırılması; Olgu Sunusu”, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kuloğlu Türker, N. (2016) "Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri İçin Psikolojik Danışma" Aile Danışmanları Derneği, Ankara

Kuloğlu Türker, N. (01.03.2017) "Özel Eğitim, Kişilik,Gelecek", 5. Uluslararası Kariyer Günleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuloğlu Türker, N. (13.01.2018) "Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim ve Ailelerin Gereksinimleri", Otizm Konferansı, Yeşilyurt AVM, Samsun.

POSTERLER

Aydoğan, A., Kuloğlu Türker, N., Akınoğlu, H.F (2015) "Otistik Bireylerde Köpek Destekli Etkinliklere İlk Adım; Köpekle Etkileşim" 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2-4 Aralık 2015, İstanbul

Kuloğlu Türker, N., Aydoğan, A., Akınoğlu, H.F (2016) " Köpek Destekli Terapinin Zihinsel Güçlüğü Olan Yetişkinler
Üzerindeki Etkileri; Bir Uygulama Örneği" 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-8 Ekim 2016, Eskişehir.

TEZLER

Kuloğlu-Aksaz, N. (1992) Bilgi Verici Danışmanlığın Otistik Çocukların Anne-babalarının Kaygı Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı.(Danışman: Prof. Dr. Yıldız Kuzgun).

Kuloğlu. N., (2001) Bilgi Verici Psikolojik Danışma ve Didaktik Bilgi Verme Programlarının Down Sendromlu Bebeği Olan Anne Babaların Umutsuzluk, Gereksinim ve Eş İlişkisi Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı. (Danışman: Latife Bıyıklı).

KİTAPLAR

Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, Dr. Aynur Akıncı Aydoğan, "Özel Eğitimde Akademik Becerilere Hazırlık", Özgür Yayınları, 2006

Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, "Bebeğinizin Gelişimi İçin Neler Yapabilirsiniz? (0-1 Yaş)" , Sistem Yayınları, 2011 (1. Basım) ,  Nobel Yayınları, 2014 (2. Basım)

SERTİFİKALAR

"Pozitif Psikoterapi" (40 saat) International Center For Positive Psychoterapy, (1996)

"Gestalt Terapisi'ne Başlangıç Eğitimi"  (130 saat) Atölye Tempo Kişisel Danışmanlık Merkezi, Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar (1997)

"Denver Gelişimsel Tarama Testi" Yeterlilik Belgesi

"PECS: Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi" Kursu (Aralık 2003)

"Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi" (300 saat) Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, (2005)

"Aile Danışmanlığı" (120 saat) Türk Psikolojik Danışma Derneği, (2011)

"Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimci Eğitimi Sertifikası" Sakarya Üniversitesi, (2016)

"Profesyonel Öğrenci Koçluğu Sertifikası", Uludağ Üniversitesi, (2017)

"Hafıza Teknikleri Eğitmenliği Sertifikası", Uludağ Üniversitesi, (2017)

"Çocuk Testleri Sertifikası", Tin Psikoloji-Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti, (2017)

PROJELER

"İlgi Otistik Çocuklar Özel Eğitim Kursu" (Eğitim programının hazırlanması,      eğitimcilerin eğitimi, çocukların, eğitimcilerin ve programın takibi ve koordinatörlük) 1990-1991, Ankara

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Özel Eğitimde Bütünleştirme Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Çalıştayı Komisyon üyeliği, (2012), Ankara

AIESEC (Engelleri Kaldır Projesi) Projesi (2012) Ankara

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (25-26-27 Mart 2015), "Oyunla Danışma Eğitimi", Erbaa, Tokat.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (01-02-03 Nisan 2015), "Oyunla Danışma Eğitimi", Çorum.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi (07-11 Mart 2016),"Oyun Terapisti Eğitici Eğitimi", Samsun

AKADEMİK GÖREVLER-VERİLEN DERSLER

Ufuk Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, "Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi 1-2"

* 2014-2015 Bahar dönemi, PSİ 446

* 2015-2016 Güz ve Bahar dönemi, PSİ 445 - PSİ 446

* 2016-2017 Güz ve Bahar dönemi, PSİ 445 - PSİ 446

* 2017-2018 Güz ve Bahar dönemi, PSİ 445- PSİ 446

Ufuk Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, "Okul Öncesi Dönemde Psikoloji"

* 2015-2016 Güz Dönemi, PSİ 447

* 2016-2017 Güz Dönemi, PSİ 447

* 2017-2018 Güz Dönemi, PSİ 447

Ufuk Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, "Aile Yaklaşımları"

* 2015-2016 Bahar Dönemi, PSİ 408

* 2016-2017 Bahar Dönemi, PSİ 408

*2017-2018 Bahar Dönemi, PSİ 408

Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, "Özel Eğitim"

*2017-2018 Bahar Dönemi, EGT 209

Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Merkezi, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, "Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri"

Haziran, 2016

Ekim, 2016

Aralık, 2016

Mart, 2017

Haziran 2017

 

İDARİ GÖREVLER

•        MEB "Gata Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" Müdür (2000-2002)

•        MEB "Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" Müdür (2013-2015)

  • MEB "Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi/ okulu" Eğitim Koordinatörü, Psikolojik Danışmanı (1988-2015)

•        Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Kurucu Ortak, Yönetici, (1988- Halen)

ayınetkinliği