DRAMAEğitici ve yaratıcı drama, önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte daha çok büyük motor hareketlerle yaptıkları, ifade etme, rol oynama, canlandırma ve tartışmaya yönelik bir eğitim yöntemidir. Hareketi, duyuyu, dil ve iletişimi, düşünceleri, duyguları birleştiren ve kullanılmasını destekleyen bir yapısı vardır. Katılan bireylere nesne, kavram, olay ve yaşam durumlarıyla ilgili olarak doğrudan yaşantı geçirme ve deneyim elde etme amacını taşıması nedeniyle özel eğitim gereksinimi olan bireylerde etkili olarak kullanılabilir.

Merkezimizde grup eğitimlerimizin önemli bir parçası olarak kabul edilen eğitici ve yaratıcı drama çalışmaları öğrencilerimizin çevreleriyle etkileşimlerine olanak verir, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerini kolaylaştırır. Uygulamalarımız sırasında öğrencilerimizin tanısından daha çok yaşları, bireysel eğilimleri, bilgi ve becerileri düzeyleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bireylerin eksikliklerine değil yapabildiklerine odaklanan, sonuca değil sürece dayanan birlikte üretme, yaşama ve paylaşma süreci olarak benimsediğimiz drama çalışmalarımızda deneyimli öğretmenlerimiz var olan bilgileri hatırlatmak, kazandırılmakta olan bilgileri desteklemek kadar, kazandırılacak olan yeni bilgiler için de ön hazırlık yapmak amacıyla da programlarını oluşturmaktadırlar. Genel olarak uygulamalarımız sırasında izlediğimiz aşamalar aşağıda yer almaktadır.

1- Fiziksel Isınma

2- Drama oyunları

3- Tartışma bölümü

4- Destekleyici etkinlikler

5- Rahatlama çalışmaları
ayınetkinliği