DUYUSAL ALGI ÇALIŞMALARI

Yaşamımızın ilk günlerinden itibaren çevremizdeki sesleri işiterek, nesneleri görüp dokunarak, yiyecekleri koklayıp tadına bakarak birçok bilgi ediniriz. Bu bilgileri almak için görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma duyu organlarımıza, pozisyon hissimize ve dengemize gereksinim duyarız. Her bir duyu, aldığı bilgiyi merkezi sinir sistemine iletir. Burada tüm mesajlar değerlendirilir ve aralarında ilişki kurulur. Beynin mesajlar arasında bağlantı kurma işlevine ‘Duyu Bütünlemesi ’ denir. Sonucunda ‘öğrenme’ gerçekleşir. Duyulardan bir veya birkaçının algılanmasında problem olduğunda ya da beynin duyular arasında bağlantı kuramaması durumunda ‘Duyu Bütünleme Bozukluğu’ oluşur. Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar, duyu uyaranlarına karşı diğer çocuklardan daha farklı tepkiler verebilirler.

Merkezimizde değişik yaşlardaki öğrencilerimizle yaptığımız bireysel çalışmalarımızda duyu bütünleme programlarımız yaşa, gelişim düzeyine, gereksinimlerine göre değişmekte ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda biçimlenmektedir. Grup çalışmalarımızda ise çocukların vücutlarından ve çevrelerinden aldıkları duyusal bilgileri bütünlemelerine  yardımcı olmak için çeşitli oyun  etkinlikleri uygulanmaktadır. Bu etkinliklerde bireysel çalışmalarda olduğu gibi denge, dokunma,  görme, işitme ve koku alma duyularına yönelik etkinlikler yapılmaktadır.
ayınetkinliği