EĞİTSEL AİLE DANIŞMANLIĞI

Bazı aileler için çocuklarını kurumumuza getirmek, çeşitli nedenlerle mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda ailenin kurumumuza, yanında çocuğu olmadan gelip, sorunlarını anlatması, teorik bilgi alması, uygulayabileceği çözümsel önerileri öğrenmesi yaşantısını kolaylaştırabilir. Aile öğrendiği bilgiler doğrultusunda evinde yaptığı uygulamaların sonuçlarını, yeni görüşmeler sayesinde uzman eğitimci ile değerlendirebilir, yeni yöntemler belirleyebilir ve gelişmeleri yeniden uzman ile paylaşabilir.

Bir uzman ve anne-babanın karşılıklı görüşmeleri ile gerçekleştirilen bu süreçte amaç, anne-babaya çeşitli beceriler kazandırarak çocuklarını daha iyi gözlemelerini, davranışlarının nedenlerini daha iyi anlamalarını, daha olumlu iletişim kurmalarını, çeşitli sorunlar karşısında en uygun çözüm yollarını üretmelerini ve eğitimsel disiplin yaklaşımları ile çocuğun kendisine en fazla oranda yeten bir  birey olmalarını sağlamaktır.

Ailenin istek ve gereksinimlerine uygun olarak değişik sıklıkta yapılabilen "eğitimsel aile danışmanlığı", kurumumuz bünyesinde eğitim verilen her engel grubu ve  her yaş grubu için uygulanabilmektedir.
ayınetkinliği