ERGENLERİN BENLİK ALGISI İÇİN ANNELER Mİ DAHA ETKİLİ BABALAR MI?

ERGENLERİN BENLİK ALGISI İÇİN ANNELER Mİ DAHA ETKİLİ BABALAR MI?

Ergen bir taraftan ailesiyle olan bağını devam ettirirken bir taraftan da bireyselliğini ve özerkliğini

gösterme çabası içindedir. Destekleyici ana-baba çocuk yetiştirme stili, ergenin yeterliğini ortaya çıkarmada çok etkilidir. Çocuk yetiştirme stili, sıcaklığı içeren "kabul/ilgi" ve tutarlı ve şarta bağlı disiplini içeren "denetim/kontrol"dür.Her nerede olursa olsun, ebeveynlerinden kabul/ilgi gören çocuklar, reddedilenlere oranla, kendileri hakkında daha olumlu düşünmekte, kendilerini yetenekli hissetmekte, saldırganlıkla daha iyi baş edebilmekte, duygusal olarak durağan olmakta, daha az bağımlı ve olumlu dünya görüşüne sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerin benlik-kavramlarının, algıladıkları ebeveynliğe ait sıcaklığa göre değişiklik gösterdiği; yani algılanan sıcaklık arttıkça, benlik-kavramının da olumlu hale geldiği bilinmektedir.

Benlik-algısı, kişinin kendi niteliği, ilişkileri, olaylar ve yeteneklerinin farkına varması süreci anlamına gelmektedir. Benlik değerinin, aile içi yakın iletişimin artmasıyla ilişkili olduğu, özellikle yakın anne desteğinin, olumlu benlik değeri üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir.

Anneler çocukluk döneminde daha etkin olurken, babaların etkilerinin ergenlik döneminde daha fazla olduğu vurgulanmaktadır."Babalar, davranışlarının, çocuklarının yaşamında etkili olacaklarına inandıklarında, bakım verme işine daha fazla girmektedirler" denilmektedir.

Ayrıca, babaların destekleyici ve bakım verici olduğu koşulda, annelerin de daha etkin ebeveynler olabilecekleri söylenebilir.

Çocuklar üzerinde babaların önemli bir  etkisi olduğu iyi bir şekilde ortaya konabilir ise, bu durum annelerin, çocuklarındaki olası problemlerle ilgili kendilerini daha az suçlamalarına neden olabilir.Çünkü kültürümüz aile yapısında var olan koşullar içinde, çocukların her türlü bakımından, anneler kendilerini sorumlu tuttuklarından, çocukları ile ilgili ortaya çıkabilecek olası problemlerden de yine kendilerini suçlayabilmekte; bu da onların ebeveynlikleriyle ilgili kaygı yaşamalarına neden olabilmektedir.

"Uzak ebeveyn" figürü olarak yer alan babanın önemi daha iyi  bilinmeli; bu da, ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve çocukların psikolojik uyumlarının artırılması açısından katkı sağlayıcı olduğunu düşündürmelidir.

Türk Psikoloji Yazıları

Dilek Şirvanlı Özen

(Orjinalinden kısaltılmıştır)

ayınetkinliği