EVDE EĞİTİM

EVDE EĞİTİM

A. Evde Özel Eğitim Hizmetleri

Özel Eğitim çalışmaları, anne-baba, çocuğun becerileri ve davranışları ile ilgili olarak “neden bunları yapıyor/ neden yapmıyor” sorusunu sormaya başladıkları andan itibaren uygulanmaya başlanmalıdır. Bu uygulamalar, çocuğun tüm zamanlarını kapsamalıdır. Bazen anne-baba ve diğer aile üyeleri bu çalışmaları sürdürebilmek için yeterli zamana ve/veya enerjiye sahip olmayabilirler.  Oysa özel eğitim hedeflerinin kurumlarda verilen eğitim sürelerinin yanı sıra yaşamın tüm alanlarına taşınması önemlidir.

 

Çocukta gelişimin sağlanabilmesi için eğitimin;

1. Farklılıklar gözlenmeye  başlandığında,

2. Tanının konduğu andan itibaren,

3. Günlük en az iki saat olacak şekilde,

4. Çocuğun yaşı, özellikleri ve gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmış programla,

5. Becerilerin kazandırılmasına, genellenmesine ve davranış sorunlarının giderilmesine yönelik planlamalarla,

6. Yaşamında bulunan her türlü ortam, materyal ve kişilerin eğitim süreci içinde yer almasının sağlanmasıyla ,

7. Gerektiğinde uygun olan farklı  destekleyici teknikler kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

Yoğunlaştırılmış ev eğitimi her çocuğun kendi evinde yürütülmektedir. Program, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle özel olarak yetiştirilmiş olan bir uygulamacı ile sürdürülmektedir. Uygulamacının çocukla yürüttüğü çalışmalar, deneyimli, uygulamalı davranış analizinde ve davranış eğitiminde uzmanlığa sahip doktoralı bir eğitim danışmanı tarafından izlenmekte (doğrudan gözlem, video vb.)  ve yönlendirilmektedir.

 

B. Evde Destekleyici Eğitim Hizmetleri

 

Yaşamın ilk üç yılı beyin gelişiminin en hızlı olduğu, temel sosyal, zihinsel, duygusal ve motor becerilerin öğrenildiği yıllardır. Bu dönemde tüm  gelişim alanlarına yönelik çalışmaların yapılması, çocuğun kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesi, algılaması hızlı ve öğrenmeye meraklı bir yetişkin olabilmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Erken dönemde gelişimi desteklenen çocukların zihinsel becerileri, diğerlerine göre daha iyidir. Daha hızlı ve pratik düşünebilirler, psiko-motor becerileri, el-göz koordinasyonları, sosyal becerileri, dil ve konuşma becerileri  daha çok gelişir. Bu nedenlerle özgüvenleri yüksek, değişikliklere daha hızlı uyum sağlayabilen çocuklar oldukları ve  kreş/yuva/ okul becerileri için gerekli olan hazır bulunuşluğun  gerçekleştiği görülmektedir.

 

Günümüz koşullarında anne babaların bir yandan ev işleri, bir yandan çalışma yaşamları, sürdürülmeye çalışılan sosyal ilişkiler ve diğer nedenlerle çocuklarıyla yeterince kaliteli zaman geçirememektedirler. Bazen günün belirli saatlerinde çocukla birlikte olup eğitim desteği verecek bir yardımcının varlığı işlerini çok kolaylaştırabilir.

 

Destekleyici ev eğitimi her çocuğun kendi evinde yürütülmektedir. Program, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle özel olarak yetiştirilmiş olan bir uygulamacı ile sürdürülmektedir. Uygulamacının çocukla yürüttüğü çalışmalar, deneyimli, çocuk gelişimi, psikoloji ve davranış  eğitiminde uzmanlaşmış doktoralı bir eğitim danışmanı tarafından izlenmekte (doğrudan gözlem, video vb.)  ve yönlendirilmektedir.

Çalışmalar, çocuğun gelişim dönemlerinde karşılaşabilecek sorunlar , anne/baba tutumları , beceri artırımı gibi  gereksinim duyulan konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.


Tuvalet eğitimi

Uyku

Yemek

İnatçılık

Kardeş/Arkadaşlık İlişkileri

Yuvaya Uyum

Davranış Sorunları

Oyun Oynama

Kavram Öğretimi

Dikkat Süresi

İletişim Becerileri

Ölüm , Ayrılık

Boşanma

  

 

 

 

 

 

 

 

ayınetkinliği