ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR

Yrd.Doç.Dr.Şebnem Gümüşcü Tuş

Öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, bilgileri işlemleme,konuşma dili,yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlük yaşayan ,buna karşın ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan bireyler grubunu gösteren bir terim olarak

kullanılmaktadır. Özel eğitimde en büyük kategoriyi oluştururlar.Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarin %50.5 i öğrenme güçlüğü, okul cağındaki çocukların %4.5' i öğrenme güçlüğü olarak tanılanmıstır. Bu çocukların metindeki bilgileri anlama, sırası ile hatırlama, sonuç çıkarma ve ana fikir bulma becerilerinde problem olabilir. Mekanik yazma problemleri (el yazısı, imla, dil bilgisi kuralları) ve yazılı ifade problemleri (yazılacak konu hakkında fikir üretme, yazmadan önce planlama yapma, metni kontrol etme ) görülebilir. Yazma sürecini anlamada zorlukları vardır; kompozisyon yazma, çerçevesini oluşturma ve yazılı metinleri yeniden yazma karşılaştıkları güçlüklerdir. Matematik konusunda sayı kavramını ve sistemini anlamada yetersizlikleri vardır. Düşük akademik performans, kendine güven ve saygı düşüklüğü, arkadaşlık kurmaya engeldir. Akranları onları ,aşırı bağımlı, daha az işbirlikçi ve sosyal açıdan daha az yeterli görürler. Bu özellikleri, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tek başına yapılan faaliyetleri tercih etmelerine neden olur. Yapılması gerekenler; Sosyal Beceri Öğretimi, Akran desteği, Dramatizasyon ve Bilişsel yaklaşımdır.

ayınetkinliği