ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINIF DÜZENLEMELERİ

GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA  BULUNAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILACAK ÖĞRETİMSEL DÜZENLEMELER

Yrd.Doç.Dr.Şebnem Gümüşcü Tuş

Fiziksel ortam düzenlenmelidir,

Günlük rutinler belirlenmeli ve izlenmelidir,

Öğretim materyallerinde uyarlamalar yapılmalıdır,(satır aralığı-punto büyüklüğü vb.)

Çalışma becerilerinin öğretimi yapılmalıdır,(ödev defteri tutma, zamanı programlama, ödevini bitirme, not tutma, dinleme becerileri)

Ders sunumunda çeşitli materyallere yer verilmelidir (harita, yerküre),

Öğretim uygun hale getirilmelidir (açık-hızlı-yapılandırılmış),

Sık sık yoklamalar yapılmalıdır (soru-cevap),

Açık yönergeler verilmeli ve ulaşılması kolay hedefler konmalıdır (ödev-proje),

Öğrencilere nasıl öğrenecekleri öğretilmelidir (model olma),

Müfredata dayalı değerlendirmeler yapılmalıdır,

Düzenli aralıklarla kontroller yapılmalıdır,(ön koşul değerlendirmesi, aylık, haftalık takip)

Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler  birleştirilmelidir,

Öğrencinin derse katılımı sağlanmalıdır,(grup çalışması)

Ölçüt temelli olarak öğretim düzenlenmelidir.    (model olma sayısı ile rehberlik)

ayınetkinliği