OKUL DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI (7-14 yaş)
İlköğretim, çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin hızla devam ettiği önemli bir dönemdir. Bu dönemde, özelikle de özel gereksinimleri varsa, çocuğun en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi çok önemlidir. Eğitim ortamı seçilirken en önemli kriter çocuğun özellikleri olmalıdır. Bu nedenle çocuğu çok iyi tanımak gerekmektedir. Özel gereksinimleri olan çocukların hangi ilköğretim okullarına yerleştirilecekleri konusunda ilçe rehberlik ve araştırma merkezleri ailelerin yönlendirilmesinde sağlıklı ve etkili yönlendirme yapabilmeleri açısından öncelik taşırlar. RAM’larda çocuklar kas gelişimi, sosyal, psikolojik ve akademik açıdan değerlendirilerek uygun eğitim ortamlarına yönlendirilir. Bu yönlendirmeler sonucunda öğrenciler, bütünleştirme programına, özel eğitim sınıflarına, Otistik çocuklar eğitim merkezlerine veya özel eğitim okullarına yerleşmektedirler. 14 yaş sonrasında ise yine RAM’ların yönlendirmesi ile ilköğretimden mezun olan öğrencilerin kendilerine uygun liselere,  eğitim ve uygulama okuluna, iş eğitim merkezlerine yerleştirmeleri söz konusudur.

Okul çağında olup aynı zamanda özel eğitim destek programlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için merkezimizde bireysel ve grup eğitim programları yer almaktadır. Her çocuk için BEP (Bireysel Eğitim Programı) çocuğun, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda ve tüm gelişim alanlarına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Genel olarak bu dönemdeki programlarımızın öncelikli amacı akademik okul başarılarını arttırmak, iletişim ve sosyal alanlarda ki gelişimlerini desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda bir yandan bu programlar çalışılırken diğer yandan öğrencinin devam ettiği okul yöneticileri ve öğretmenleri ile işbirliği yapılmakta, ortak hedefler üzerinde çalışılmakta,  gerekli görülen durumlarda düzenlemeler ya da çözümler için bilgi ve öneriler verilmektedir.


ayınetkinliği