OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI (3-6 YAŞ)
Bilimsel olarak beyin gelişiminin halen hızlı bir şekilde devam ettiği kabul edilen altı yaşa kadarki bu dönemde çocuğa yeni beceriler öğretmek, gelişimini hızlandırmak, var olan kapasitesini en iyi derecede kullanmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu amaç ile, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve planlı bir şekilde aile eğitimi yapmak bu dönemin en önemli gereklerindendir.

Merkezimizde, bireysel ve/veya grup eğitimleri şeklinde uyguladığımız okul öncesi eğitim programlarımız,aşağıda belirtmiş olduğumuz becerileri kapsamaktadır. Çocukların erken yaşta bağımsızlık kazanmasına yönelik olarak yaptığımız bu çalışmalar sırasında eğlenerek öğrenmelerini sağlamak bizler için son derece önemlidir.• İletişim Becerileri • Oyun Becerileri • Öğrenmeye Hazırlık Becerileri • Duyusal Algı ve Hafıza Becerileri • Akademik Öncesi Beceriler • El-Göz Koordinasyonu Becerileri • Öz-Bakım Becerileri • Sosyal Beceriler • Fiziksel Etkinliklerayınetkinliği