OKUL ÖNCESİ KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA PROBLEM DAVRANIŞLARA MÜDAHALE
Yrd.Dç.Dr. Şebnem Tuş; “Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Problem Davranışlara Müdahale” (Çalıştay) Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi; Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri; 25 - 27 Eylül 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. Sunuyu izlemek ya da kaydetmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
www.uyumegitim.com.tr/Problem_Davranislara_Mudahele.ppsx
ayınetkinliği