Okuma Önerilerimiz

Anne-Baba-Çocuk İletişimi (Aysel Çağdaş) Eğiten Kitap, 2012

Bebeğinizin Gelişimi İçin Neler Yapabilirsiniz? (Neslihan Kuloğlu Türker) 
Sistem Yayıncılık, 2011
Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim (Neslihan Durmuşoğlu Saltalı, Sunay Yıldırım Doğru) Maya Akademi Yayınları, 2011
Otizmli Çocukları Birlikte Eğitelim (Çetin Özbey) 
İnkilap Kitabevi, 2011
Ailede Cinsel Eğitim (Gülhanım Bayrak, Şaziye Senem Başgül, Turgay Gündüz) 
Timaş Yayınları, 2011
Eğitimciler ve Anne Babalar İçin Reggio Emilia Yaklaşımıyla Harika Çocuk Yetiştirmek(Louise Boyd Cadwell) 
Kaknüs Yayınları, 2011
Herkes İçin Tuvalet Eğitimi (Maria Wheeler) 
Gün Yayıncılık, 2011
Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi (Lynn E. McClannahan, Patricia J. Krantz) Sistem Yayıncılık, 2011
Dikkat Toplama Becerisini Geliştirici Etkinlikler İlköğretim 1.2.3. Sınıf (Suna Kaymak Özmen) 
Anı Yayıncılık, 2011

Küçük Adımlar (8 Kitap Takım) (Diana Uther, Erica Brar, Moira Pieterse, Robin Treloar, Sue Cairns) Daktylos, 2010

Oyunlarla Çocukların Duygusal Dünyasını Geliştirmek (Vicky Barber) 
Sistem Yayıncılık, 2011

Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme (İbrahim H. Diken)
Maya Akademi Yayınları, 2011

Erken Çocukluk Döneminde Davranış Problemleri İle Başetme (İbrahim H. Diken) Maya Akademi Yayınları, 2011
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (Aylin İlden Koçkar, Elvan İşeri, Selahattin Şenol)
HYB Yayıncılık, 2011
Az Gören Çocukların Aileleri İçin El Kitabı (Pınar Aydın O’dwyer) 
Arkadaş Yayınları, 2011
Biraz Hiperaktifiz Galiba (M.Kemal Hayta) 
Timaş Yayınları, 2011
Azim Varsa Engel Yoktur (Vahdettin Yaşar) 
Elit Kültür Yayınları, 2010
Erken Çocukluk Eğitimi (Derleme)
Pegem A Yayıncılık, 2010
Mutlu Çocuk Mutsuz Çocuk, (Ercan, E.S., Turgay, A.) 
Doğan Kitap, 2009
Bebek Masajı, (Heath, A., Bainbridge, N.) 
Alfa Basım yayım Dağıtım, 2009
Düşe Kalka Büyümek, (Yankı Yazgan) 
Doğan Kitap, 2009
100 Soruda Dil ve Konuşma Bozuklukları, Ed: Korkmaz, B. 
Doğan Kitap, 2008
Masallarla Çocuk Eğitimi, Ortner, G. 
Sistem Yayıncılık, 2008
Çocuk ve Zihin Terapisi, (Marsell, M. ) 
Ekinoks Yayıncılık, 2008
Çocuk Beden Dili, (Molcho, S.) 
Delta Yayınları, 2007
Doğal Ortamda Öğretim Teknikleri (İbrahim H. Diken) 
Maya Akademi Yayınları, 2007
Okul Öncesi Çocuklarının Terapisi, (Gn. Ed.: Yalom, I.D.) 
Prestij Yayınları, 2007
99 Sayfada Bebek Beslenmesi, (Gökçay, G.) 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007

Bebeklere ve Çocuklara İlkyardım, Seiler, T. 
Optimist Yayım Dağıtım, 2007

Bebeklerin İşaret Dili (Briant, M.Z.) ( Çev: Ayşe Günçıkış), 
Pegasus Yayınları, 2006
Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi, Fujita, H. 
Kök Yayıncılık, 2006

Bebeklerde ve Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim, (Greenspan, S.I., Lewis, N.B.) 
Özgür Yayınları, 2006

 

Daha Kolay Okuyalım Seti [ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Ar.Gör. Hatice Bakkaloğlu, Rehber Öğr. Zuhal Özenel ]
Kök Yayınları, 2005

 

Özel Eğitimde Akademik Becerilere Hazırlık [ Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, Dr. Aynur Akıncı Aydoğan ]
Özgür Yayınları, 2006

 

Özel Gereksinimli Çocuk-Zihinsel ve Duygusal Gelişim [ Prof. Dr. Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ]
Özgür Yayınları, 2006

 

Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi Ve Eğitimi [ Hiroko Fujita ]
Yayıncılık, 2006

 

İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları, Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler [ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Doç. Dr. Tevhide Kargın ]
Morpa Kültür Yayınları, 2006

 

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama [ Kolektif ]
Epsilon Yayınları, 2006

 

Çocuğun Gözüyle Dünya [ Jean Pigaet ]
Dost Kitabevi Yayınları, 2005

 

Özel Eğitime Giriş [ Atilla Cavkaytar, İbrahim H.Diken ]
Kök Yayınevi, 2005

 

İstiyorum, İhtiyacım Var Çünkü Farklıyım [ Nevin Benal Penny ]
Sistem Yayın, 2005

 

Erken Çocukluk Döneminde Parmak Oyunları [ Dilfiruz Cömert ]
Kök yayınevi, 2005

 

Otizm El Rehberi [ Dr. Lorna Wing ]
Tohum Otizm Vakfı, 2005

 

Kelimelerin Ötesinde Bir Otizm Hikayesi [ Pınar Kahraman Küçükaras ]
Kelebek Yayıncılık, 2005

 

Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi [ Çetin Özbey ]
İnkılap Kitabevi, 2005

 

Resimlerle Düşünmek Otizmin İçerden Anlatımı [ Temple Grandin ]
Doğan Yayıncılık, 2005

 

Yağmur Çocuklar-Otizm Nedir? [ Barış Korkmaz ]
Sekizinci Gün Özel Eğitim, 2005

 

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi - Ben Kitabı [ O. Ivar Lavaas ]
Sistem Yayıncılık, 2005

 

Okuduğumu Anlıyorum - Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilere [ Pınar Dirim ]
İnkılap Kitabevi, 2004

 

Engelli Çocuklar ve Eğitimi Özel Eğitim [ İskender Özgür ]
Karahan Kitabevi, 2004

 

Sözün Bittiği Yer [ İlknur Maviş ]
Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Eğt. Uyg. ve Araş.Merkezi Yayınları, 2004

 

Otizmin Aile Cephesi [ Süleyman Havadar ]
Volkan Matbaacılık, 2004

 

Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi [ Yard. Doç. Dr. İlknur Çifçi, Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu ]
Kök yayınları, 2004

 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar İçin 1.Cilt-2.Cilt [ Yasemin Turan ]
Ya-pa, 2003

 

Otizm’de İlk Adım [ Aydan Aydın ]
Epsilon yayınları, 2003

 

Almanya’ya Göç Etmiş Zihin Engelli Çocuk Sahibi Türk Ailelerin Çocuklarının Bağımsız Yaşama Geçişlerine İlişkin Görüşleri [ Atilla Cavkaytar ]
Anadolu Üniversitesi, 2003

 

Otistik Çocuk Dahi mi Engelli mi? [ İsmail Tufan ]
İletişim Yayınları, 2003

 

Asperger Sendromu Toplumsal İlişkilere Ait Bir Bozukluğu Yalnızlık ya da İnsana Ait Temel Bir Boyut [ Barış Korkmaz ]
Adam Yayıncılık, 2003

 

Süper İyi Günler [ Mark Haddon ]
Kültür yayınları, 2003

 

Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması [ Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar ]
Ya-pa yayınları, 2003

 

Her Çocuk Başarabilir - Okul Çağında Zihinsel gelişim ve Öğrenme Farklılıkları [ Dr. Mel Levine ]
Boyner Yayınları, 2002

 

Engelli Çocuk [ Valerie Sinason ]
Altın Kitaplar, 2002

 

Otistik Çocukların Eğitiminde Aile El Kitabı [ Aylin Ak ]
MEB, 2002

 

Otizm Umudumuz Davranışçı Tedavi [ Ayda Halker ]
Halker and Associates.Inc., 2001

 

Özel Eğitimde yanlışsız Öğretim Yöntemleri [ Elif Tekin-Gönül Kırcaali İftar ]
Nobel Yayıncılık, 2001

 

Kekeme Bir Çocuğum-Öğrencim Var (Anne Baba ve Öğretmen El Kitabı) [ ]
MEB Özel Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2001

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü [ Doç. Dr.Ayla Aysev ]
A.Ü Tıp Fak.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2001

 

Sevgi Dili Konuşan Çocuklar [ Ayşegül Turan ]
Sistem Yayıncılık, 2000

 

Yağmur Çocuklar [ Doç. Dr. Barış Korkmaz ]
Doğan kitap, 2000

 

Dil Gelişim Etkinlikleri [ Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, Dr. Ülkü Abidoğlu, Doç. Dr. Çağlayan Dinçer, Uzm. Nilay Erdemir, Dr. Şebnem Gümüşçü Tuş ]
Ya-pa, 2000

 

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri [ F.Sema Batu ]
Anadolu Üniversitesi, 2000

 

Otizm ve İletişim Problemi Olan Çocukların Eğitimi [ İnci Vural Kayaalp ]
Evrim yayıncılık, 2000

 

Tuvalet Eğitimi [ Vinci Lansky ]
Kuraldışı Yayıncılık, 1999

 

Onlar Güneşe Hasret [ Selvi Borazancı ]
Sistem Yayın,1999

 

Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları [ Der. G.M.Yıldırım, Y. Akbıyık ]
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 1999

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Anne-Baba-Öğretmen El Kitabı [ ]
Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 1999

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu [ Uz. Dr. E. S. Ercan, Prof. Dr. C. Aydın ]
Gendaş Yayınları, 1999

 

Zihinsel Engellilerin Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Programının Etkililiği [ Yrd. Doç. Dr. A. Cavkaytar ]
Anadolu Ü.Yayınları, 1999

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu [ Uz. Dr. Eyyüb Sabri Ercan, Prof. Dr. Cahide Aydın ]
Gendaş yayınları, 1999

 

Zihinsel Engelli Çocuklar ve Gençler İçin Program Amaçları [ Prof. Dr. Nergis Güven, Doç. Dr. Pınar Beyhan, Doç. Dr. Nilgün Metin, Doç. Dr. İsmihan Artan ]
72 Tasarım Ltd. Şti., 1999

 

Bireysel Farklılığa Psikolojik Yaklaşımlar [ Prof. Dr. M. Özyürek ]
Karatepe Yayınları, 1999

 

Tutumlar ve Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi [ Prof. Dr. M. Özyürek ]
Karatepe Yayınları, 1999

 

Çocuklara Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Ana Babalara Yönelik Eğitim Programları [ Doç. Dr. Sibel Güneysu, Doç. Dr. Pınar S. Bayhan ]
Ankara , 1998

 

Özürlünün El Kitabı [ ]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, 1998

 

Özürlü Çocuklarda Drama İle Eğitim Programı [ Doç. Dr Mübeccel Günen, ÇGE. Uzm. Semra Şahin, ÇGE. Uzm. Arzu İpek, ÇGE. Uzm. Ebru Tanju, Öğrt. Serap Aydan Celap ]
Aşama Ltd. Şti., 1998

 

Farklılıkla Yaşamak, Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği [ Ed. A. N. Karancı ]
Türk Psikologlar Derneği Yayını, 1997

 

Zihinsel Engellilere Kavram Öğretimi [ Doç.Dr.Gönül Kırcaali İftar ve arkadaşları ]
Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma,Eğitim ve Kazanma Vakfı,Eskişehir,1997

 

Sorunlu Çocuklar [ Prof. Dr. Kemal Çakmaklı ]
Aile Araştırma Kurumu Yayını, 1997

 

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri [ Doç. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Araş. Göv. Elif Tekin ]
Türk Psikologlar Derneği, 1997

 

Öğrenme Bozuklukları (Disleksi) Ana Babalara ve Öğretmenlere Rehber [ Dr. Ümran Korkmazlar ]
İ.Ü.Tıp Fak., 1997

 

Zihinsel Engelli Çocuklar [ Prof. Dr. S. Eripek ]
A.Ü Basımevi, 1996

 

Okul Öncesi Dönemde İşitme Özürlü Çocukların Kaynaştırılması [ Çeviren: Hasan Karatepe ]
Karatepe Yayınları, 1996

 

Ben Mutlu Bir Down Annesiyim [ Elçin Tapan ]
YKY, 1995

 

Zihinsel Engelli Çocukların Temel Sorunları [ ]
Ankara Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, 1994

 

Otizm ve Otistik Çocuklar [ Doç. Dr. Nilüfer Darıca, Dr. Ülkü Abidoğlu, Dr. Şebnem Gümüşçü ]
Özgür yayın, 1992

 

Engelli Çocuklar İçin Aktif Yaşam [ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (ÖECD)Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi ]
Kök Yayınevi, 1992

 

Zihinsel Engelli Çocuklara Kırmızı, Sarı,Büyük, Daire, Üçgen, Uzun, Bir Tane, İki Tane ve Kalın Kavramlarını Kazandırmada Açık Anlatım Yöntemiyle [ Dr. Nihal Varo ]
Eskişehir, 1992

 

Özürlüler Hukuku-Almanya’da Özürlülerin Üretken Dünyası [ M. Ölçen, A.N.Ölçen ]
1991

 

Ortopedik Özürlü Çocukların Kendini Kabul Düzeyi Üzerine Bir Araştırma [ Doç. Dr. Gönül Erkan ]
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, 1990

 

Anne Baba Rehberliği El Kitabı:Temel Becerileri Kazandırma Yöntemleri [ F. Akkök, B. Sucuoğlu ]
ODTÜ Geliştirme Vakfı, 1989

 

Heyecan Bozukluğu Olan Çocuklar [ Hasan Karatepe ]
Karatepe Yayınları, 1987

 

Zihinsel Engelli Çocukların Doğal Sayıları, Gerçek Nesneleri Kullanarak Eşleme, Resimleri İşaret Ederek Gösterme, Rakamları Gösterildiğinde Söyleme Becerilerinin Geliştirilmesinde, Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği [ Dr. Oğuz Gürsel ]
1983

 

Konuşma Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri [ Doç. Dr. Yahya Özsoy ]
1982

 

Ana-baba Öğretmen El Kitabı [ Dr.Özlem Sürücü ]
Ya-pa, 1981

 

Ağır Öğrenen Çocuklar İçin Düzenlenen Eğitim Programı El Kitabı [ Bülbin Sucuoğlu, Mariken Van Der Kruijs ]
Türk Matbaacılık

 

Sınıfta Davranış Değiştirme [ Prof. Dr. Mehmet Özyürek ]
Kök Yayınevi

 

Zihinsel Engelli Çocuk ve Gençlerin Eğitimi [ Doroty M. Jeffree ]
Karatepe Yayınları

 

Körlerin Eğitimi Eğitim [ ]
Türkiye Körler Vakfı Yayınları

 

Otizm Gelişim Bozuklukları [ Janice I. Adams ]
Adams Yayınları

 

Özel Eğitime Giriş [ Y. Özsoy, S.Eripek, M.Özyürek ]
Karatepe yayınları

 

Özel Eğitime Giriş [ M.Enç, D. Çağlar, Y. Özsoy ]
A.Ü Basımevi

 

Zeka Özürlü Çocuklar [ Çev. H.Karatepe ]
Karatepe Yayınları

 

Beyin Özürlülerinde Spor Sınıflandırılması [ ]
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi”, Özkan Matbaacılık [ Ed. G. Akçamete ]
Ank. Eğt. Bil. Fak.Yayınları

 

Biraz Yer Açar mısınız? Normaller İçin Bir Kitap [ N. Eracar, V.Onur ]
Beyaz Yayınları

 

Otizm ve Otistik Çocuklar [ Doç. Dr. N.Darıca,Dr.Şebnem Gümüşcü Tuş,Dr.Ülkü Abidoğlu ]
Basım Grafik

 

Otizm [ Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu ]
A.Ü.Eğitim Tedavi Uygulama Araştırma Merkezi

 

IQ Otistik Zeka ve Seviyeleri-Otizm [ S.Borazancı Person ]
Sistem Yayın

 

Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri [ Prof. Dr. Şule Bilir ]
H.Ü.Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü

 

Özellikli Çocuğa Yardım [ ]
Merküri Yayıncılık ve Petek Çocuk Evi

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü(Anne-Baba-Öğretmen El Kitapları) [ ]
A.Ü.Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Anne Baba ve Öğretmen El Kitapları) [ ]
A.Ü.Tıp Fak.Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

"Armut Dibine Düşmeyince" (Andrew Solomon)

Yapı Kredi Yayınları 2016 

ayınetkinliği