OYUN BECERİSİ EĞİTİMİ

Bir çocuğun en önemli işi oyun oynamaktır. Çocuğun çevreye uyum sağlamasını kolaylaştıracak çeşitli becerileri denemesine olanak vererek eğlenceli bir öğrenme fırsatı yaratan oyun süreci tüm gelişim alanlarında en etkili öğrenme yöntemidir. Çoğu zaman günlük yaşantı içinde özgür bir şekilde, yaratıcılığı kullanarak oyun oynamak, çeşitli oyuncakların yanı sıra gündelik araç gereci oyuncak olarak kullanmak önemlidir. Zaman zaman da çocukla birlikte oynamak, yönlendirmeler yapmak, yeni oyunlar öğretmek, kuralları benimsetmek gereklidir.

Zihinsel gelişimi yavaş olan ya da yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda ise durum biraz daha farklıdır. Onlar genellikle ne ile, nerede, nasıl oyun oynayacaklarının kendilerine öğretilmesine gereksinim duyarlar. Çevre düzenlemesine özen göstererek oluşturulmuş ve yarı yapılandırılmış bir ortamda oyuna başlama, oyunu sürdürme, oyuncakları amacına uygun kullanma, karşılıklı oynama, sıralı oynama, oyunu sonlandırma gibi becerilerin öğretilmesi önemlidir.

Merkezimizde özellikle erken çocukluk ve okul öncesi dönemdeki öğrencilerimize yönelik olarak “oyun becerisi eğitimi” vermek son derece önemsenmektedir. Öğrencilerimizin yaşı, gelişimsel düzeyi, sahip olduğu becerileri göz önünde bulundurulmakta, öğretilecek oyunlar ve oyun araçları bu özelliklere göre seçilmektedir. Oyun becerisi eğitimlerimizin içerik örnekleri aşağıda belirtilmiştir;


• Duyu gelişimini destekleyici oyunlar
• Büyük ve küçük kas gelişimini destekleyici oyunlar
• Müzikli oyunlar
• Taklide dayalı oyunlar
• Sembolik oyunlar
• Hayali oyunlar
• Sıralı oyunlar
ayınetkinliği