SOSYAL ve KÜLTÜREL GEZİLER



Özel eğitimin amacı engelli bireylerin yetişkin yaşamlarında bağımsız ya da en az bağımlı yaşayabilmeleri için gereksinim duydukları becerileri kazandırmaktır.

Sosyal beceriler ise engelli bireylerin toplum yaşamına hazırlanabilmeleri için kazanmaları gereken en temel becerilerdir. Bu becerilerin öğretilmesi ile engelli çocukların sosyal kabullerinin artması, problem davranışlarının azaltılması sağlanmakta ve daha bağımsız olmalarının yanı sıra akademik becerilerin öğrenilmesi de kolaylaştırılmaktadır. Bu beceriler merkezimizde çocukların yaşlarına, ihtiyaçlarına, bireysel özelliklerine göre planlamakta ve çeşitli yöntemlerle kazandırılmaktadır. Kazandırılan bu becerileri kullanabilecekleri etkileşim ortamlarının yaratılması engelli çocukların kısıtlı olan sosyal çevrelerinin zenginleştirilmesi, engelli olmayan çocuklarla aynı ortamı paylaşabilmeleri için fırsatların sağlanması amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel geziler düzenlenmektedir.

Geziler, çocukların işledikleri üniteler ve önemli günlerle paralel tutulmaktadır. Bu geziler Anıtkabir'den, TBMM'ne, itfaiyeden, fabrikalara, alışveriş merkezlerinden müzelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Böylece çocukların akademik çalışmaları desteklenirken sosyal becerilerin genelleştirilmesi için zengin ortamlar da sağlanmış olmaktadır.

 














ayınetkinliği