Tarihçemiz


Uyum Eğitim ve Araştırma Limited Şirketi 08.08.1988 tarihinde özel eğitim gereksinimi olan her yaştaki bireye ve ailesine eğitim ve psikolojik destek vermek üzere kurulmuştur.


Şirketimizin ilk eğitim kurumu olan "Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu" 1988 yılında eğitim vermeye başlamış ve 2010 yılında okul faaliyetlerini sonlandırmıştır.


Gülhane Askeri Tıp Akademisi yerleşkesi içinde "Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu-2" adıyla açılan ikinci eğitim kurumu ise 2002 yılında eğitim vermeye başlamış olup 2003 yılında, kurum tüm personeli, öğrencileri, yasal izinleri ve dökümanları ile birlikte GÜLSAV'a devredilmiştir.


"Uyum Özel Eğitim Kursu" ise 2005 yılında okul bünyesinde faaliyete geçmiştir. 2010 yılından itibaren gerekli resmi düzenlemeler yapılarak "Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak Temmuz 2015 tarihine kadar eğitime devam etmiştir.


Uyum Eğitim ve Araştırma Limited Şirketi Temmuz 2015 tarihinden itibaren çalışma alanını aşağıda belirtilmiş olan konuları kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Bebeklerin;

 • Gelişim değerlendirmelerini ve takiplerini yapmak
 • Gelişimlerini destekleyecek oyun etkinlikleri planlamak
 • Ailelerine oyun becerilerini kazandırmak
 • Aileleri tuvalet, uyku ve beslenme alışkanlıkları kazandırma konularında  desteklemek
 • Aileyi gelişimsel alanlarla ilgili bilgilendirmek ve yönlendirmek

Okul öncesi ve okul çağında olan çocukların;

 • Gelişim değerlendirmelerini  yapmak ,
 • Yuvaya/okula hazır olma, uyum sağlama, ders çalışma, sosyal becerileri geliştirme vb. konularda eğitsel rehberliklerini ve danışmanlıklarını yapmak,
 • Eğitsel güçlükleri ve çözümleri konularında aileleri bilgilendirmek , yönlendirmek ve desteklemek

Özel gereksinimleri olan çocuk ve ergenlerin (Dikkat eksikliği, Hiperaktivite, Özel Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Zihinsel Güçlük...);

 • Gelişim değerlendirmelerini yapmak,
 • Bireysel gereksinimleri doğrultusunda programlar hazırlamak
 • Ailelerine program uygulama becerilerini kazandırmak
 • Davranış sorunları  ve çözümleri konularında aileleri bilgilendirmek , yönlendirmek ve desteklemek

Eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin gereksinim duydukları konularda ;

 • Bilgi verici toplantılar düzenlemek,
 • Eğitsel danışmanlık yapmak,
 • Ortak projeler oluşturmak,

Ergen ve yetişkinlerle ;

 • Psikolojik Danışma

ayınetkinliği