Yöntemlerimiz


Öğrencilerimizin öğretim sürecinde; onların akademik ve toplum içinde işlevsel olma performanslarını arttırma, toplumsal hayata katılımlarını sağlama ve yaşam kalitelerini arttırırken anne-babalarının ve yakın çevrelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlara yönelik olarak öğrencilerin bireysel özellikleri, yapabildikleri, öğrenme gereksinimleri, öğrenme deneyimleri,  davranış ve öğrenme sorunları aile ile değerlendirilerek öğretim planları hazırlanır. Bu planda, öğretilmesi hedeflenen davranışın türü, ortam, kullanılacak araç gereçler, öğretim düzenlemeleri, ipuçları, uyaranlar ve değerlendirme süreci dikkate alınarak öğretim yöntem ve tekniklerine karar verilmektedir.

Merkezimizde, öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerine göre planlanan öğretim programlarında aşağıdaki yöntem, teknik ve yaklaşımlar kullanılmaktadır.

1- Uygulamalı Davranış Analizi

2- Basamaklandırılmış Yöntem

3- Zincirleme Yöntemi
• İleriye Zincirleme
• Geriye Zincirleme

4- Tüm Beceri Yöntemi

5- Ayrık Denemelerle Öğretim

6- Fırsat Öğretimi

7- Olumlu Davranış Desteği

8- Temel Tepki Öğretimi (TTÖ)

9- Yanlışsız Öğretim

Tepki İpuçlarının Sunulduğu Öğretim Yöntemleri

• Sabit Bekleme Süreli Öğretim
• Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim
• Artan Bekleme Süreli Öğretim
• Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretim
• Davranış Öncesi İpucu ve Silikleştirmeyle Öğretim
• Aşamalı Yardımla Öğretim
• İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretim
• İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim

Uyaran İpuçlarının Kullanıldığı Yöntemler

• İpucunu Silikleştirmek
• İpucuna Şekil Vermek
• Hedef Uyarana İpucu Eklemek

10- Açık Anlatım Yöntemi

11. Akran Destekli Öğrenme

12. Replik Silikleştirmeyle Öğretim

13. İlişki Temelli Yöntemler

14. Çoklu Duyuya Dayalı Öğretim

15. Bilişsel Süreç Yaklaşımı

16. Etkinlik Çizelgeleri

17. Sosyal Öyküler

ayınetkinliği