Yrd.Doç.Dr. Şebnem GÜMÜŞCÜ TUŞ

 


ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı : Şebnem Gümüşcü Tuş

2. Doğum Tarihi : 06.02.1964

3. Unvanı : Doktor

4. Çalıştığı Kurum : Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi-Çocuk Gelişimi Bölümü

5. Öğrenim Durumu :


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çocuk Gelişimi

Hacettepe Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Çocuk Gelişimi

Hacettepe Üniversitesi

1990

Doktora

Çocuk Gelişimi

Hacettepe Üniversitesi

1996


6. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 13.02.2013


Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Gümüşcü, Ş.( 1990 ) 6 - 9 Yaş Grubu Otistik Çocuklara "Önce" ve "Sonra" Zaman Kavramlarını Sözel Olarak İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasında "Operant Şartlama" ve "Tesadüfi Öğrenme" Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü , Ankara

Doktora Tez Başlığı:

Gümüşcü Tuş Ş. ( 1995 ) Down Sendromlu Bebeklerin Eğitiminde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisinin incelenmesi.Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü , Ankara
Tez Jüri Üyeliği The Effects of Stress Management Program for Mothers of Children with Autism Burcu Sevim-2007

7. Yayınlar

7.1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


 • Gümüşcü, Ş. , Pişkin, Ü (1994) Otistik Bir Çocuğun ve Ailesinin Kısa Süreli Eğitim Programlarından Sağladıkları Yarar. Bir Vak'a Sunusu. Türk Psikoloji Dergisi 1994 ,9 (32) ,30-34 .

 • Aksoy, S. ,Gümüşcü, Ş., Özkan, S. (1995) Farklı İşitsel Uyarılara Karşı Otistik Çocukların Davranışları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı   Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1

  7.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


 • Gümüşcü, S. ,Darıca, N. (1990) 6 - 9 Yaş Grubu Otistik Çocuklara "Önce" ve "Sonra" Zaman Kavramlarını Sözel Olarak İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasında "Operant Şartlama" ve "Tesadüfi Öğrenme" Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara 24-28 Eylül 1990 Bildiriler IV Eğitimde Psikolojik Hizmetler.
 • Sucuoğlu, B. ,Gümüşcü, Ş. ,Pişkin, Ü. (1990) Zihinsel Özürlü Çocukların Davranış Problemlerini Azaltmada Kullanılan Etkili Bir Yöntem. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi. Ankara 24-28 Eylül 1990
 • Gümüşcü Ş. Abidoğlu Pişkin Ü , “Otistik Bir Çocuk ve Ailesinin Kısa Süreli eğitim Programlarından Sağladıkları Yarar” 1. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , H.Ü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı,YAPA Yayınları, Kasım 1992.
 • Gümüşcü Ş.,Güven,N. “Zihinsel Özürlü Bebeklerin Eğitiminde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisi” II.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,H.Ü Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı,Ekim 1995 Ankara


7.3 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında özet basılan bildiriler


 • "Norveç'te Özel Eğitim Çalışmaları" " Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi " Semineri Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara (1989)
 • "Otistik Çocukların Özellikleri" "Otizm" semineri, İstanbul (1990)

 • "Otistik Çocukların Davranış Problemleri" "Otistik Çocuklar ve Özellikleri" semineri, Afyon (1993)

 • "Zihinsel Özürlü Bebeklerin Eğitimlerinde Kullanılan Ev Programlarının Bebeğin Gelişimine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi Ev Ek. Y.O. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Anabilim Dalı II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 11-12-13 Ekim 1995 Ankara

 • "Erken Girişimde Özel Eğitim Çalışmaları" "Özel Eğitimde Erken Girişimin Önemi" semineri, Ankara (1996)

 • Tuş Avcı,Ö.,Tuş Gümüşcü,Ş. (ICECI 3-6 Nisan 2014) "Otizm Spektrum Tanısı Almış 32-76 Aylık Çocuğa Sahip Babaların Algı ve Deneyimleri"  Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahele Kongresi, Antalya.

 • Tuş Avcı,Ö.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Karadaş,N. (ICECI 3-6 Nisan 2014)"Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yasal Konularla İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyleri" Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahele Kongresi, Antalya.


 • Akyunak,S,Türker,N.K,Aydoğan,A,Tuş Gümüşcü,Ş “Asperger Tanılı İlköğretim Öğrencisinin Psikolojik Gelişim Grubuna Kaynaştırılması-Olgu Sunumu” ( 26.Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 05-08 Ekim 2016 Eskişehir).


7.4 . Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan Ve Tam Metni veya Özeti Yayınlanmış, Sözlü veya Poster Tebliğler


 • Gümüşcü, Ş. ,Güven, N. (1995, October) The Effect of Home-Based Programs That Are Used for Training Infants with Down's Syndrome on Development of the Infant. Internatinonal Down's Syndrome Meeting, Antalya.
 • Aksoy, S. ,Gümüşcü Ş. ,Özkan, S. (1995, October) Auditory Brain-Steam Responses in Infants with Down Syndrome. International Down's Syndrome Meeting, Antalya.
 • Gümüşcü, Ş., Aksoy Songül, Altınyay Şenay (2001, Antalya) Otistik ve İşitme Kayıplı Kardeşe Sahip Bireylerin Sürekli Kaygı ve Uyum Düzenlerinin Karşılaştırılması, Poster Sunusu Uluslararası Özel Eğitim Konferansı.
 • Gürses,E.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Aksoy,S. (2014,Kasım) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Ses İntolerans Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım Ses Zenginleştirme Terapisi Poster Sunusu Uluslararası OtizmKonferansı-ULOK-Antalya.
 • Aslan,F.,Tuş Gümüşcü,Ş.,Aksoy,S. (2014,Kasım) Sosyal İletişim Güçlüğü Olan Çocukların Ebeveyn ve Öğretmen Bakış Açılarının Karşılaştırılması Poster Sunusu Uluslararası Otizm Konferansı-ULOK-Antalya.
 • Şahin,M.,Aksoy,S., Tuş Gümüşcü,Ş.(2014,Kasım) Otizm Spektrum Bozukluğunda Akustik Stapes Refleks Latans (ASRL) Değerlerinin İncelenmesi Poster Sunusu Uluslararası Otizm Konferansı-ULOK-Antalya.


7.5 ÇALIŞTAY

 • Tuş Gümüşcü,Ş. (25-27 Eylül 2014) "Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Problem Davranışlara Müdahele" (Çalıştay) "Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi-İstanbul Kültür Üniversitesi"


7.6 Yayınlanmış Kitapları

 • Otistik Çocuklar ve Eğitimleri (Uyum Özel Eğitim Okulu Yayını,Ankara,1988)

 • Otizm ve Otistik Çocuklar ( Özgür Yayınları V. Baskı 2011 )
 • Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri ( Ya - Pa Yayınevi III. Baskı 2000 )


8.KONFERANSLAR

1- Konferans: “Özel Gereksinimli Bireyler”, Kültür Üniversitesi PDR Farkındalık Günleri 13.03.2017,İstanbul

2- Konferans : Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Çocuklarda Dikkatin Önemi ve Geliştirilmesi”,

Karayolları Kreşi 09.02.2017,Ankara

3-Konferans: “Anne-Baba Tutumları/Sınır Koyma/Sağlıklı İletişim Yolları” Karayolları Kreşi 01.04.2016,Ankara

4-Konferans: “Çocuğunuzun Özgüvenini Nasıl geliştirebilirsiniz? Çukurambar AKD KİDS Anaokulu

12.03.2016,Ankara

5-Konferans: Çocuğunuzun Dikkatini nasıl Geliştirebilirsiniz? TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

13.02.2016,Ankara

6-Konferans: “Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek” Akman Yuva, 25.12.20159. TV-RADYO PROGRAMLARI


30.04.2016 TRT Radyo 1 “Çocuklar Büyürken” Programı

Konu: “Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi”

14.04.2016 TRT Okul Televizyon Günlük Hayat Programı

Konu: “Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Neler yapılabilir?”

https://youtu.be/FMJsWQHUSwk

30.03.2016 TRT Radyo 1 “Hayatın Sesi” Programı

Konu: “Otizm”

17.12.2015 Tv6 “Hoş Bir Seda” Programı

Konu: Okul Öncesi Eğitimin Önemi-Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite”

http://youtu.be/o8Tk1tBzQZo

14.02.2015 TRT Avaz “Yeter ki Sağlık Olsun” Programı

Konu: “Otizm” https://youtu.be/FrE1WXkmWRo

29.01.2014 Bakü/Azarbeycan TV

Konu: “Otizm”


10. Projeler


 • “İlgi Otistik Çocuklar Özel Eğitim Kursu” (Eğitim programının hazırlanması, eğitimcilerin eğitimi, çocukların, eğitimcilerin ve programın takibi ve koordinatörlük) 1990-1991, Ankara
 • "Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Ev Ortamında Kaynaştırılması" "Öğrenme Problemleri Olan Çocukların Kaynaştırılması" semineri KKTC, Lefkoşe (1999)


 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülere Eğitim ve rehabilitasyon Hizmeti Veren Özel Kurum ve Kuruluşların standardizasyonuna Yönelik Çalışmalar için Kurulan Komisyon Üyeliği,8-9 Temmuz 1999,Ankara


 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlülere Eğitim ve rehabilitasyon Hizmeti Veren Özel Kurum ve Kuruluşların İşbirliği ve Koordinasyon Toplantıları Sonuç Raporları Komisyon Üyeliği, Mart 2000,Ankara


 • MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Özel Eğitimde Bütünleştirme Hizmetlerine Yönelik Mevzuat Çalıştayı Komisyon üyeliği,24-28 Ekim 2011,Ankara

 • AIESEC (Engelleri Kaldır Projesi) Projesi,2012 Ankara


 • Tuş Gümüşcü,Ş. (Ocak 2014) "Uygulamalı Davranış Analizi" Semineri, Bakü, Azerbaycan.
 • Anka Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi - Kurum öğretmenleri ve ailelerine “Oyun ve Oyun Becerilerinin Eğitimi” konulu seminer (25 saat), Mayıs 2014.
 • Tuş Gümüşcü,Ş. (27-28 Aralık 2014) "Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Çorum.
 • Tuş Gümüşcü,Ş. (25-26-27 Mart 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Erbaa/Tokat
 • Tuş Gümüşcü,Ş. (01-02-03 Nisan 2015) "Oyunla Danışma Eğitimi"  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Çorum
 • Tuş Gümüşcü,Ş. (07-11 Mart 2016) "Oyun Terapisti Eğitici Eğitimi" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Samsun


11. İdari Görevler


 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Eğitim Koordinatörü (2013-2015)
 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Müdür (2005-2013)
 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu” Müdür Yardımcısı ( 2002-2004)
 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu” Eğitim Koordinatörü (1988-2002)


12. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


 • Autism Medical Institute Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

• Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği
• Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Derneği
• Hacettepe Üniversitesi Mezunları Derneği

• Ankara Aile Danışmanları Derneği


13. SERTİFİKALARI


 1. “Zeka-Akıl Oyunları Eğitimci Eğitimi Sertifikası” (Sakarya Üniversitesi,2016)
 2. Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Eğitimi (Eylül, 2015)
 3. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifikası- A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi (500 saat/16 Şubat 2013-16 Ağustos 2013)
 4. Aile Danışmanlığı Sertifikası-ÇİSED (100 saat/17 Mart 2012-03 Haziran 2012)
 5. Psikoanalitik Psikoterapi Semineri Prof.Dr.Vamık Volkan (20 saat/ 2012)
 6. “PECS: Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi” Kursu (Aralık 2003)
 7. “Denver Gelişimsel Tarama Testi” Yeterlilik Belgesi
 8. “Öğretmenlik Sertifikası” Hacettepe Üniversitesi, 1986, Ankara.


14.ULUSLARARASI DÜZEYDE KAZANILAN BURSLAR

MEB Araştırma Bursu, Oslo, Norveç (2 ay) 1988


15.MESLEKİ DENEYİM


 • İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor-Ders ücretli, (2017 Bahar-2017 Bahar )

 • İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor Öğretim Üyesi, (01.02.2013-2017 )

 • Başkent Üniversitesi-Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü-Ders ücretli (Şubat 2017- )

 • Bilgi Üniversitesi –Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu-Çocuk Gelişimi Bölümü-Ders ücretli (Eylül 2016- Aralık 2016)

 • Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti. Eğitim Danışmanı (2015- )

 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Eğitim Koordinatörü (2013-2015)

 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” Müdür (2005-2013)

 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu” Müdür Yardımcısı ( 2002-2004)

 • MEB “Özel Uyum Özel Eğitim İlköğretim Okulu” Eğitim Koordinatörü (1988-2002)

 • Uyum Eğitim ve Araştırma Ltd.Şti Kurucu Ortak (1988 - )

 • MEB “Özel İlkadım İlkokulu” Özel Eğitim Bölümü Öğretmeni (1986-1988)


16. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014/2015

Güz

Özel Eğitime Giriş

3

-

60

Bahar

Anne- Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

3

-

65

2015/2016

Güz

Özel Eğitime Giriş

3

-

67

Anne-Çocuk Beslenmesi

3

-

65

Bahar

Anne- Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

3

-

60

Özel Eğitime Giriş

3

-

67

2016

Yaz

Pedagojik Formasyon-Gelişim Psikolojisi

3

-

210

2016/2017

Güz

Çocukları Tanıma Teknikleri

3

-

85

Özel Eğitime Giriş

3

-

75

Okul Öncesi Eğitime Giriş

2

-

60

Çocukla İletişim

2

-

55

2016/2017

Bahar

Özel Eğitime Giriş

2

65

Okul öncesinde Kaynaştırma

3

85

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

3

60

Özel Eğitim

2

29

İlköğretimde kaynaştırma

2

42

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çocuk Gel. Ve Eğt.

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O.

1986

Yüksek Lisans

Çocuk Sağ. Ve Eğt.

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O.

1990

Doktora

Çocuk Gel. Ve Eğt.

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O.

1996

Yrd. Doç. Dr.

Çocuk Gelişimi

Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul öncesi Öğretmenliği Bölümü

2013

ayınetkinliği